Aanbod

Wat neem je mee tijdens een eerste consult?

Kine-voorschrift

Klevertje van de mutualiteit

Eventuele doktersverslagen

Resultaten/verslagen medische beeldvorming

Indien oefentherapie ook propere sportschoenen voorzien